Hoe kan fijnstof uit de lucht verwijdert worden?

Zoals op deze website te lezen valt, is fijnstof een verzamelnaam voor deeltjes met een verschillende grootte die afkomstig zijn van verschillende bronnen.

 

Het belang van fijnstoffiltratie

Deze deeltjes kunnen na inademing verschillende gezondheidsrisico’s veroorzaken. Bezoek de pagina Fijnstof en gezondheid voor een beschrijving van de meest voorkomende gezondheidsrisico’s.

Wanneer men de inname van deze fijnstofdeeltjes beperkt, worden de mogelijke gezondheidsrisico’s gelimiteerd. Het is dan ook belangrijk om deze deeltjes zo veel mogelijk uit de lucht te verwijderen die men inademt. Uit onderzoek blijkt dat men gemiddeld 90% van de dag binnenshuis besteedt. Het is dan ook zeer effectief wanneer de binnenlucht zo min mogelijk fijnstof bevat.

Luchtreinigers

Maar hoe kan fijnstof uit de lucht worden verwijdert? Men kan fijnstof uit de lucht verwijderen door luchtreinigers te gebruiken. Luchtreinigers kunnen op verschillende plekken toegepast worden. De keuze voor een bepaald soort luchtreiniger, hangt af van de eigenschappen van het gebouw en de locatie van de vervuilingsbron(nen). Onderstaand staan twee standaard soorten luchtreinigers beschreven.

Recirculatie luchtreiniging

Recirculatie luchtreinigers zijn luchtreinigers die losstaand in een ruimte geplaatst worden. Er worden weinig tot geen aanpassingen aan het gebouw aangebracht bij het plaatsen van deze luchtreinigers.

 

Eigenschappen

 • Reinigen de lucht in de ruimte waar de luchtreiniger staat
 • Werken op zichzelf, losstaand van andere apparatuur
 • Wordt in een kamer geplaatst of boven het systeemplafond geïnstalleerd
 • Beschikt over een eigen ventilator om een luchtstroom in de kamer te creëren en zo de lucht in de kamer door de luchtreiniger heen te trekken
 • Wordt toegepast wanneer fijnstof afkomstig is van de binnenlucht en/of de buitenlucht
 • Wordt toegepast wanneer het gebouw niet beschikt over balansventilatie
  (LBK/WTW systeem: lucht van buiten wordt door het ventilatiesysteem naar binnen gebracht)

Induct luchtreiniging

Induct luchtreinigers zijn luchtreinigers die in een ventilatiekanaal of ventilatiesysteem toegepast worden. Ze dienen als toevoeging op of vervanging van het standaard filter in een ventilatiesysteem. Er dient een stuk ventilatiekanaal verwijdert te worden, zodat de luchtreiniger in het ventilatiekanaal geplaatst kan worden. Tevens dient de luchtreiniger aan een muur of plafond bevestigd te worden.

 

Eigenschappen

 • Reinigen de lucht in het ventilatiekanaal
  (buitenlucht wordt gereinigd voordat het in de binnenruimtes verspreidt wordt)
 • Worden in het ventilatiekanaal geïnstalleerd
 • Bevatten geen eigen ventilator
 • Maken gebruik van de luchtstroom in het ventilatiekanaal
 • Wordt toegepast wanneer fijnstof voornamelijk afkomstig is van de buitenlucht
 • Wordt toegepast wanneer het gebouw beschikt over balansventilatie
  (LBK/WTW systeem: lucht van buiten wordt door het ventilatiesysteem naar binnen gebracht)

De luchtreinigers van VFA Solutions

VFA Solutions biedt verschillende luchtreinigers aan zodat iedereen een geschikte oplossing voor zijn of haar luchtkwaliteitsprobleem vindt. Alle aangeboden luchtreinigers zijn daadwerkelijk effectief in het verwijderen van fijnstof uit de lucht.

Eigenschappen van VFA Solutions luchtreinigers:

 • Hoge efficiëntie (97-99%)
 • Hoge capaciteit (van kamergrootte tot compleet gebouw)
 • Zeer laag energieverbruik 
 • Zeer lage drukval
 • Bevat een collector (deeltjesfilter) en optioneel VFA Actief Koolstoffilter (gassen en geurenfilter)
 • Collector is 100% van plastic, geen microbiologische groei mogelijk 
 • Zeer stille luchtreinigers (lage geluidsproductie)
 • Vormt geen bijproducten zoals ozon en vrije radicalen

Zoals eerder vermeld, zijn er verschillende soorten luchtreinigers. VFA Solutions biedt zowel Recirculatie luchtreinigers als Induct luchtreinigers aan.

Luchtreinigers van VFA Solutions

Twijfelt u over de keuze voor een specifieke luchtreiniger? Neem dan contact op met VFA Solutions. Wij kunnen u ondersteunen in de keuze voor de juiste luchtreiniger.

Achtergrondinformatie - De keuze voor een specifieke luchtreiniger

Er bestaan ontelbare luchtreinigers op de markt, hoe weet u welke luchtreiniger u moet kiezen en welke daadwerkelijk effectief is? Hoe effectief een luchtreiniger fijnstof uit de lucht verwijdert is afhankelijk van verschillende punten:

 

Efficiëntie

 • Bij de eigenschappen van een luchtreiniger wordt de efficiëntie van de luchtreiniger weergegeven. Dit geeft aan hoeveel procent van de deeltjes (fijnstof o.a.) er uit de lucht wordt verwijderd als de lucht 1 maal door het apparaat gaat. Hoe hoger dit getal is, over het algemeen in percentages weergegeven, hoe effectiever de luchtreiniger luchtvervuiling uit de lucht haalt.

Capaciteit

 • De capaciteit van een luchtreiniger wordt aangegeven in m3/uur. Dit geeft aan hoeveel lucht er per uur door de luchtreiniger heen gaat en dus door de luchtreiniger gereinigd wordt. De capaciteit is heel belangrijk bij het bepalen van de effectiviteit van de luchtreiniger. Een luchtreiniger kan een hele hoge efficiëntie hebben, maar als de capaciteit heel laag is, dan is het effect van de luchtreiniger gering. De capaciteit van de luchtreiniger is dan ook direct gelinkt aan de grootte van de kamer of de luchtstroom van het ventilatiesysteem waarin de luchtreiniger gebruikt kan worden.
 • Vele luchtreiniger hebben een hoge efficiëntie, maar een lage capaciteit, waardoor ze slechts in zeer kleine ruimtes/ventilatiekanalen daadwerkelijk een verschil zullen maken in de hoeveelheid aanwezige luchtvervuiling.
 • Als versimpelde stelregel kan aangehouden worden dat voor Recirculatie luchtreinigers de capaciteit minimaal 2 tot (bij voorkeur) 4 maal het totale volume van de kamer moet zijn. Als de kamer veel geventileerd wordt (door openen van ramen en deuren) of de fijnstofconcentratie heel hoog is, dan is een capaciteit van 4 maal het totale volume van de kamer aan te raden.
 • Rekenvoorbeeld Recirculatie luchtreiniger: Als de kamer een volume van 50 m3 heeft (= lengte x breedte x hoogte), dan zal de capaciteit van de luchtreiniger minimaal 100 m3/uur en bij voorkeur 200 m3/uur moeten zijn (2 tot 4 maal het volume van de kamer).
 • Rekenvoorbeeld Induct luchtreiniger: Voor Induct luchtreinigers wordt een andere richtlijn aangehouden bij het berekenen van de benodigde capaciteit. Bij het berekenen van de capaciteit wordt gekeken naar de capaciteit van het ventilatiesysteem. Deze capaciteit kan direct overgenomen worden bij het selecteren van een Induct luchtreiniger. Een ventilatiesysteem (WTW of LBK) heeft een capaciteit van 300 m3/uur, er wordt dus 300 m3/uur aan lucht toegevoerd. De benodigde capaciteit voor de Induct luchtreiniger is dan 300 m3/uur.

 

Overige belangrijke eigenschappen

Energieverbruik

 • Het is aan te raden een luchtreiniger te selecteren die een laag energieverbruik heeft. Hoe lager het wattage (W) is, hoe minder energiekosten u zult hebben.

Drukval (luchtweerstand van het filter)

 • Drukval geeft de luchtweerstand van het filter aan. Hoe hoger de drukval is, hoe meer energie het kost om lucht door het filter heen te “duwen”. Een hoge drukval houdt dan ook hoge energiekosten in. Hoe lager de drukval, hoe minder energie het kost en hoe lager de energiekosten.

Filtervervanging

 • Het is belangrijk filters tijdig te vervangen. Sommige filters kunnen vollopen, waardoor de energiekosten op zullen lopen. Tevens kan bij sommige filters schimmelgroei ontstaan, doordat filters vochtig worden en niet tijdig vervangen worden.

Het gebruik van een filter

 • Kies altijd een luchtreiniger mét een filter. Wanneer deeltjes in de lucht enkel “geladen” worden en niet worden opgevangen, dan zullen deze in de lucht blijven zweven en gemakkelijk ingeademd worden, hetgeen men juist wilt tegengaan. Zorg er daarom voor dat er altijd een filter in de luchtreiniger zit.

Het soort filter / filtermateriaal

 • Let bij de keuze voor een luchtreiniger op het materiaal waar het filter van gemaakt is. Standaard zakkenfilters zijn gemaakt van papier of textiel. Deze materialen nemen zeer gemakkelijk water op en houden dit lang vast. Het resultaat is dat microbiologische groei (zoals schimmelgroei) op de filters mogelijk is. Als dit plaatsvindt, dan verspreidt het filter in de luchtreiniger vervuilde lucht in plaats van dat het de lucht reinigt. Kies daarom voor filters die van plastic of metaal zijn. Hierop is microbiologische groei niet mogelijk.

Geluidsproductie

 • Let bij de keuze voor een luchtreiniger op de geluidsproductie. Sommige fabrikanten maken gebruik van een keurmerk dat aangeeft dat de luchtreiniger stil in gebruik is. De geluidsproductie van luchtreinigers met zo’n keurmerk kan echter hoger zijn dan luchtreinigers zonder een geluidskeurmerk.

Bijproducten

 • Let bij de keuze voor een luchtreiniger op het vormen van eventuele bijproducten.Vele ionisatoren produceren bijproducten zoals ozon en vrije radicalen. Deze bijproducten zijn schadelijk voor de mens. Let erop dat u een luchtreiniger gebruikt die deze bijproducten niet vormt.

 

De luchtreinigers van VFA Solutions scoren zeer hoog op bovenstaande aspecten en zijn dan ook perfect voor de verwijdering van fijnstof uit de lucht.