Houtrook

 

Houtrook - Fijnstof

 

Een vaak onderbelichte bron van fijnstof is houtrook. Houtrook wordt door veel mensen aangezien als iets natuurlijks en daarmee bestempeld als iets dat niet ongezond kan zijn. Helaas is dit echter niet het geval.

 

Geuroverlast

Het eerste wat vaak opvalt bij houtrookoverlast is de geur die de verbranding van hout met zich meebrengt. Geur van houtrook is buiten in de wijde omgeving van het vuurtje te ruiken en dringt gemakkelijk bij omliggende woningen naar binnen. Dit kan plaatsvinden doordat een raam of ventilatierooster open staat, door kieren in het huis of doordat het ventilatiesysteem van de woning de lucht naar binnen zuigt. Men ervaart hierdoor een constante “brandlucht” in de woning.

 

Gezondheidsklachten

Verkouden jongenNaast geuroverlast, kan houtrook ook directe gezondheidsklachten zoals ademhalingsproblemen veroorzaken. Dit kan variëren van een licht hoestje of lichte benauwdheid tot zware benauwdheid en hevige longirritaties. Omwonenden die lijden aan astma of COPD, kunnen hevige klachten ontwikkelen en zijn hierdoor soms gebonden aan hun eigen woning en moeten soms zelfs de medicijninname verhogen.

Onderzoek toont tevens aan dat kinderen die wonen in een buurt waar veel houtrook in de lucht voorkomt, vaker ziek zijn en vaker last hebben van verkoudheid. Dit geldt tevens voor ouderen en omwonenden met een lage weerstand.

Onder Fijnstof en gezondheid kunt u meer informatie vinden over het effect van fijnstof op de gezondheid op de lange termijn.

 

Fijnstofconcentratie in houtrook

Hoeveel fijnstof zit er daadwerkelijk in houtrook? Houtrook bestaat uit verschillende deeltjes (en gassen) die allemaal een verschillende grootte hebben. Wanneer men focust op de deeltjes in houtrook, toont een praktijkonderzoek uitgevoerd door VFA Solutions aan dat houtrook voornamelijk bestaat uit grote hoeveelheden van de allerkleinste deeltjes, namelijk ultrafijnstof (PM0.1).

De hoeveelheden PM10 en PM2.5 blijken in het niet te vallen bij de gemeten concentraties ultrafijnstof (PM1). Slechts 0.15% van de gemeten deeltjes groter is dan PM2.5. De PM10 en PM2.5 concentraties vallen zelfs bijna onder de WHO normen. Dit toont aan, dat bij het classificeren van de gezondheidsimpact van houtrook, PM10 en PM2.5 geen goede richtlijnen zijn.

Om de hoeveelheid ultrafijnstof in houtrook tastbaar te maken, kan de gemeten concentratie ultrafijnstof (gemiddeld 186.000 deeltjes / cm3) naast het door de RIVM opgestelde overzicht (1) van typische ultrafijnstof deeltjesaantallen per locatie en bron gelegd worden. De gemeten ultrafijnstofconcentratie in houtrook, gemeten in de buitenlucht op 10 meter afstand van een vuurkorf met 3 brandende houtblokken, is volgens de RIVM tabel vergelijkbaar met de ultrafijnstofconcentratie gemeten bij het LAX vliegveld aan het einde van de startbaan (150.000 deeltjes / cm3).

Houtrookmeting VFA Solutions RIVM (1)
Deeltjesgrootte en bron Gemeten ultrafijnstof deeltjesaantallen (#/cm3) Locatie en bron Typische ultrafijnstof deeltjesaantallen (#/cm3)
PM1, achtergrondconcentratie Schiedam 30.000 Stedelijke buitenlucht verkeer, NL 30.000 – 40.000
PM1, houtrook 186.000 Vervuilde buitenlucht (Smog) >50.000
Vliegveld, einde startbaan (LAX) 150.000

Ter verduidelijking, de gemeten ultrafijnstofconcentratie in houtrook is drie maal zo hoog als de startconcentratie van wat het RIVM aanhoudt bij wat men categoriseert alsSmog” (>50.000 deeltjes / cm3).

 

Houtrook uit de lucht verwijderen

Houtrookoverlast, zowel geuroverlast als gezondheidsoverlast, is te verminderen en zelfs tegen te gaan door luchtreiniging in te zetten. Onder Fijnstof verwijderen kunt u hier meer informatie over vinden.

 

(1) A. bezemer et.al., Nader verkennend onderzoek ultrafijnstof rond Schiphol, RIVM rapport 2016-0110, pagina 24