Wat is fijnstof?

Fijnstof, ook bekend als PM (particulate matter), is een combinatie van zeer kleine deeltjes die zich in de lucht bevinden. De grootte van de deeltjes houden direct verband met de gezondheidsrisico’s die ze kunnen veroorzaken. Hoe kleiner het deeltje is, hoe gevaarlijker het voor de gezondheid is. Fijnstof wordt in drie groepen ingedeeld:

VFA Solutions - Deeltjes groottePM10

Dit zijn alle deeltjes kleiner dan 10 micrometer (µm), 1 micrometer = 0.001 millimeter. Doordat deze deeltjes gemakkelijk ingeademd worden, komen ze terecht in de luchtwegen en longen en veroorzaken daar gezondheidsproblemen.

PM2.5

Dit zijn alle deeltjes kleiner dan 2.5 µm (micrometer). De PM2.5 deeltjes zijn zo klein dat ze in het respiratoire en cardiovasculaire systeem kunnen doordringen en daar gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken.

Ultrafijnstof

Dit zijn alle deeltjes kleiner dan 0.1 µm (micrometer). De ultrafijnstofdeeltjes zijn zo klein dat ze kunnen doordringen tot in het bloed en vervolgens overal in het lichaam terecht komen, bijvoorbeeld in de hersenen. Blootstelling aan ultrafijnstof kan verschillende gezondheidsproblemen veroorzaken.

Deeltjesgrootte van veel voorkomende deeltjes

Onderstaand is een overzicht weergegeven van hoe groot veel voorkomende deeltjes zijn.